Ban lãnh đạo Hòa Phát dự kiến nhận thù lao 54 tỷ đồng trong năm 2020

0
279
Lãnh đạo công ty này đặt mục tiêu tăng tới 35% doanh thu và 19% lợi nhuận sau thuế trong năm 2020.

Xem Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here