Bảo Việt dẫn đầu ngành Bảo hiểm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn

0
163
Forbes Việt Nam công bố “Danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2020. Đây là lần thứ tám Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này và cũng là lần thứ 8 Bảo Việt có mặt trong danh sách.

Xem Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here