Trang chủ Bill Gates: ‘Steve Jobs luôn có bùa chú để cứu Apple’ Sau khi Bill Gates rời khỏi vị trí lãnh đạo Microsoft, hai nhà lãnh đạo mới hàn gắn mối quan hệ của mình

Sau khi Bill Gates rời khỏi vị trí lãnh đạo Microsoft, hai nhà lãnh đạo mới hàn gắn mối quan hệ của mình

Bill Gates ‘Steve Jobs luôn có bùa chú để cứu Apple’
- Advertisement - Lễ khai trương Văn phòng Họ Hà Việt Nam

PHỔ BIẾN

MỚI NHẤT