Home CEO Đỗ Thị Vân Anh xứng đáng dành giải nữ hoàng truyền cảm hứng Là nữ doanh nhân duy nhất được giải thưởng nữ hoàng truyền cảm hứng, chị Đỗ Thị Vân Anh đã không giấu được những cảm xúc sau sự kiện

Là nữ doanh nhân duy nhất được giải thưởng nữ hoàng truyền cảm hứng, chị Đỗ Thị Vân Anh đã không giấu được những cảm xúc sau sự kiện

Thành tích trong lĩnh vực mà họ đang làm việc, nỗ lực trong các hoạt động cộng đồng và sức ảnh hưởng cũng như sự lan tỏa những giá trị sống đến xã hội
Giải thưởng nữ hoàng truyền cảm hứng

PHỔ BIẾN

MỚI NHẤT