Cuộc sống chỉ mang tới 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng

Cuộc sống chỉ mang tới 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng
Ảnh chụp Màn hình 2021-12-02 lúc 12.58.59
- Advertisement - Lễ khai trương Văn phòng Họ Hà Việt Nam

PHỔ BIẾN

MỚI NHẤT