Hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp, Dược Hậu Giang lãi sau thuế quí II tăng 25%

0
388

Trong quí II, nhờ việc hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp khi sáp nhập công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và công ty TNHH In bao bì DHG 1 và CTCP Dược Hậu Giang nên Dược Hậu Giang báo lãi sau thuế tăng trưởng 25%.

CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 với doanh thu thuần 975.8 tỉ đồng, tăng 4,6%.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng 6,7% lên 531 tỉ đồng theo đó, lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ lên 445 tỉ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 28 tỉ đồng lên 32,3 tỉ đồng chủ yếu là lãi tiền gửi.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng nhẹ lên 29 tỉ đồng, trong đó chiết khấu thanh toán ở mức 17,9 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng 170 tỉ đồng, giảm 7%. Chi phí quản lý doanh nghiệp 87 tỉ đồng, giảm 41%

Trong kì, Dược hậu Giang không còn ghi nhận thu nhập khác hơn 4 tỉ đồng

Sau khi loại trừ các loại chi phí, Dược Hậu Giang ghi nhận lãi sau thuế 173 tỉ đồng, tăng 25%.

Theo giải trình của Dược Hậu Giang, trong quí này, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 25 tỉ đồng do việc sáp nhập công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và công ty TNHH In bao bì DHG 1 và CTCP Dược Hậu Giang (chỉ phát sinh một lần khi sáp nhập).

Chi phí thuế TNDN hiện hành quí II/2018 là 25 tỉ đồng cho cả hai giai đoạn 6 tháng/2018 và quí II/2019 là 19 tỉ đồng và 6 tháng/2019 37,8 tỉ đồng.

Được biết năm 2019, thuế thu nhập doanh nghiệp áp dựng tại Nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang là mức ưu đãi 5%; năm 2018 0%

6 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần 1.743 tỉ đồng, giảm 5,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 309,7 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kì và bằng 48% kế hoạch năm.

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.943 tỉ đồng, tăng 1,6% so với năm 2018 do ảnh hưởng của việc nới room (ngừng phân phối hàng MSD, Eugica…). Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 754 tỉ đồng, tăng 3%.

Trong đó, Dược Hậu Giang dự kiến doanh thu từ các sản phẩm do công ty sản xuất sẽ đạt tăng trưởng 12%. Hiện Dược Hậu Giang đang hợp tác với Taisho để sản xuất 3 sản phẩm mới. Tuy nhiên, dự kiến các sản phẩm này sẽ chỉ đóng góp doanh thu từ năm 2021 trở đi.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt 4.335 tỉ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Riêng, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỉ trọng khá lớn, tăng từ 1.460 tỉ đồng lên 1.682 tỉ đồng, đây là khoản tiền gửi có kì hạn.

Kim Tình( Theo Kinh tế & Tiêu dùng)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây