Home Người sáng lập Zoom “bỏ túi” 3,4 tỷ USD sau hơn 2 tháng IPO Người sáng lập Zoom bỏ túi 3,4 tỷ USD sau hơn 2 tháng IPO

Người sáng lập Zoom bỏ túi 3,4 tỷ USD sau hơn 2 tháng IPO

PHỔ BIẾN

MỚI NHẤT