Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân: Bước ngoặt của tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

0
821
Từ năm nay, theo Đề án được Chính phủ phê duyệt, tháng 5 hàng năm sẽ là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân. Đây là một phần trong chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài của Đảng và Chính phủ, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết số 28 của Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW).

Bảo hiểm xã hội toàn dân – Chủ trương nhất quán & xuyên suốt của Đảng, Nhà nước

Vấn đề BHXH đã được Đảng ta quan tâm từ rất sớm. Cùng với tiến trình đổi mới toàn diện của đất nước, các chính sách xã hội, trong đó có chính sách BHXH được đổi mới mạnh mẽ. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không ngừng được mở rộng, BHXH tự nguyện được thực hiện với tất cả lao động là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Cơ quan BHXH và Bưu điện tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho nhân dân

 Cơ hội tham gia mạng lưới an sinh xã hội chưa bao giờ rộng mở như hiện nay. Chính sách BHXH từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống.

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, BCHTW Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH. Tại đây, mục tiêu “Bảo hiểm xã hội toàn dân” lần đầu tiên được nhắc đến. Với ý nghĩa của BHXH trong đời sống, thực hiện BHXH toàn dân chính là bước đi quan trọng và cần thiết để bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân đã được hiến định tại Hiến pháp 2013.

Từng bước hiện thực hóa chủ trương của Đảng, ngày 21 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Đây là bước cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp được nêu lên tại Nghị quyết số 28; hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH.

Tháng 5 hàng năm là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân

Trong đề án theo Quyết định 1676/QĐ-TTg, một số mục tiêu cụ thể được đưa ra: Đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH; đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới; đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn; tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ…

Chính phủ cũng chỉ đạo một số biện pháp cụ thể: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH; nâng cao chất lượng, mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH; thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH, hướng tới xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn; tăng cường các biện pháp phòng, tránh và xử lý những khủng hoảng truyền thông về BHXH…

Đặc biệt, một trong số những biện pháp trọng tâm đươc đưa ra, đó là lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Theo đó, hằng năm tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm tạo ra một điểm nhấn mạnh mẽ trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; truyền thông, phổ biến, giáo dục, động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động.

Ý nghĩa hơn khi Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân được chọn cùng với tháng có ngày Quốc tế Lao động 01/5 bởi thực hiện BHXH toàn dân trước hết phải bắt đầu từ BHXH cho mọi người lao động. Hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân, để từ đó hướng tới thực hiện tự giác quyền lợi và trách nhiệm của mình trong thực thi pháp luật BHXH, đẩy nhanh tiến trình BHXH toàn dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội, vì sự phát triển bền vững.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc (P.TGĐ) BHXH Việt Nam cho biết, từ thực tiễn công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) thời gian qua và đặc biệt qua việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam, có thể thấy việc tổ chức truyền thông theo chiến dịch sẽ tạo ra những hiệu ứng truyền thông tích cực.

Thông qua các hoạt động, sự kiện truyền thông được tổ chức đồng thời trên khắp cả nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ truyền thông trực quan, trực tiếp đến truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng với mật độ thông tin được tăng cường trong tháng vận động triển khai BHXH toàn dân sẽ tạo sự cộng hưởng lớn, tác động mạnh đến cộng đồng; trước hết là cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, nhân dân.

Từ việc tăng cường về số lượng, chất lượng các hoạt động truyền thông, hiệu quả truyền thông chính sách BHXH sẽ được nâng lên một cách đáng kể trong Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

BHXH tự nguyện – giải pháp then chốt đưa BHXH toàn dân vào thực tiễn

Một trong những thuận lợi lớn của việc thực hiện Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân trong năm nay, đó là công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã đạt kết quả tích cực, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, giãn cách xã hội từng bước được nới lỏng.

Theo P.TGĐ BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, một điểm cần nhấn mạnh, đó là trước những khó khăn do tác động của dịch bệnh, người lao động ngày càng thấy được rõ hơn tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đại lý thu BHXH, BHYT tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện.

Tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Then, Tổ trưởng Tổ dân phố 65, phường Đội Cấn, quận Ba Đình(HN) gõ cửa từng nhà để gửi bản kê khai cho hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng và người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc bởi dịch COVID-19 – họ thường là những người lao động tự do, buôn gánh bán bưng nên khi đại dịch đến, cuộc sống trở nên chông chênh.

Tại Hà Tĩnh,  BHXH tỉnh tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, viên chức BHXH tỉnh và BHXH huyện, thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng với các tổ chi trả của bưu điện huyện, thành phố, thị xã trực tiếp đến các hộ gia đình được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại nhà trong đợt tháng 04, 05/2020 để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, vận động và hướng dẫn làm hồ sơ cho người tham gia; phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền vận động hộ gia đình khác tham gia BHXH, BHYT.

Ngay trong đợt này, toàn tỉnh phát triển được 342 người tham gia BHXH tự nguyện, 336 người tham gia BHYT hộ gia đình

Tại Hậu Giang , năm 2020 sẽ vận động 661.242 người tham gia BHYT để đạt tỷ lệ bao phủ 90,21% và 7.847 người tham gia BHXH tự nguyện, ngành BHXH sẽ phối hợp cùng các cấp, các ngành và địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Từ đầu năm đến nay, có thêm 823 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là một con số đáng khích lệ trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Từ đại dịch COVID-19 cho thấy, nhóm lao động phi chính thức là nhóm lao động dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ bởi “tấm lưới” an sinh xã hội như tất cả các thành viên khác trong xã hội.

Dịch COVID-19 là tiếng chuông cảnh báo: rủi ro, ốm đau, bệnh tật không trừ một ai, do đó tham gia BHXH là cách để đảm bảo cuộc sống khi về già.

Đối với lao động đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, đừng vì một chút khó khăn trước mắt mà quyết định nhận BHXH một lần. Chính sách BHXH như “của để dành”, được Nhà nước bảo hộ nhằm đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động khi về già, đúng với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thúy Hằng (tổng hợp)

 

 

Xem Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here