Cửa hàng Starbucks ở thành phố Seattle

Chiến dịch truyền thông mới nhất do Starbucks hợp tác cùng Netflix
Howard Schultz chụp ảnh chung cùng đội ngũ nhân viên của mình trước khi rời vị trí điều hành Starbuck
- Advertisement -

PHỔ BIẾN

MỚI NHẤT