Home Tags Chiến lược đa ngành

Tag: chiến lược đa ngành

Chiến lược đa ngành là mở rộng nhũng loại hình kinh doanh của họ để đa dạng hóa loại hình đầu tư nhằm thúc đẩy tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó chiến lược của doanh nghiệp còn là đa dạng hóa đầu tư sang các sản phẩm khác nhằm bù đắp những tổn thất và giữ cho công ty tồn tại

Chiến lược đa ngành hay còn gọi Chiến lược đa dạng hóa (tiếng Anh: Diversification strategy) là một trong những chiến lược của cấp doanh nghiệp mang tính định hướng và là căn cứ để xây dựng chiến lược ở cấp thấp hơn.

PHỔ BIẾN

MỚI NHẤT